گلشن راز: رئیس مرکز علمی کاربردی شبستر گفت: توصیه می کنم افراد رشته تحصیلی خود را با علاقه انتخاب کرده و برای آن رشته انتخابی وقت و هزینه کنند.

آخرین اخبار