گلشن راز: همزمان با آغاز هفته قوه قضائیه نشست خبری دکتر فتاحی رئیس کل دادگستری و قاسم زاده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شبستر برگزار شد.

آخرین اخبار